นโยบายความเป็นส่วนตัว

Edenra.com มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Website ของเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพียงแค่สำหรับการใช้งาน Edenra.com เป็นหลักเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับ website อื่นๆที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับ Edenra.com ใดๆทั้งสิ้น

อีกทั้งทาง Edenra.com ได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในส่วนที่สำคัญของผู้ใช้งานทุกท่านและพัฒนา ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอยู่เสมอ

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งาน Edenra.com ได้โปรดวางใจว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานจะถูกดูแล รักษา ไว้อย่างดี และไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอน