โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ cdkeys.com

Harvest Moon : Back to Nature

คุณตอบถูกทั้งหมด

เกม ใช่หรือไม่ Harvest Moon : Back to Nature

คำอธิบาย

เกม ใช่หรือไม่ Harvest Moon : Back to Nature โดยจะให้คุณเลือกตอบคำถามจากเกม Harvest Moon : Back to Nature ว่า ใช่ หรือ ไม่ มาดูกันว่าคุณรู้ข้อมูลภายในเกม Harvest Moon : Back to Nature มากน้อยขนาดไหน

คำถามทุกข้อมาจากบทสรุปเกม Harvest Moon : Back to Nature ภายใน Website : Edenra.com

วิธีการเล่น

  • 1. คุณสามารถเลือกกดปุ่มเริ่มเกมแบบคำถาม 10 ข้อหรือ 100 ข้อได้
  • 2. คุณมีเวลาตอบคำถามข้อละ 10 วินาที
  • 3. ตอบคำถามจนครบจำนวนข้อที่คุณเลือก
  • 4. เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คุณจะทราบผลว่าตอบถูกทั้งหมดกี่ข้อ
โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ humblebundle.com
โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ indiegala.com