โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ cdkeys.com

ทำให้ตัวเลข 4 ตัวด้านล่างได้เท่ากับ 24

เกม Math 24

คำอธิบาย

เกม Math 24 เป็นเกมทีคุณต้องแก้ปริศนาจากตัวเลข 4 ตัว ให้ได้เท่ากับ 24 โดยคุณจะสามารถใช้เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร เพื่อทำให้ตัวเลขทั้ง 4 ตัวมีผลลัพธ์เท่ากับ 24 ให้ได้

วิธีการเล่น

  • 1. คุณสามารถกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มเกมได้
  • 2. เลือกตัวเลขตัวแรกที่คุณต้องการใช้คำนวน
  • 3. เลือกเครื่องหมาย บวก(+) ลบ(-) คูณ(x) หาร(/) ที่คุณต้องการ
  • 4. เลือกตัวเลขถัดไปเพื่อแสดงผลลัพธ์จาากการคำนวน
  • 5. ให้เลือกจนตัวเลขครบ 4 ตัว แล้วคำนวนผลลัพธ์ได้ 24 คุณก็จะชนะ หากไม่ได้ 24 ก็จะแพ้

คือปุ่มสำหรับเริ่มโจทย์ข้อเดิมอีกครั้ง

คือปุ่มสำหรับเริ่มโจทย์ข้อใหม่

โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ humblebundle.com
โฆษณา
ซื้อเกมราคาถูกได้ที่ indiegala.com